6 yas Oyun Ornekleri - OKUL NCES ETKNLKLER - Hayallerinizi Snrlamayn
OKUL NCES ETKNLKLER - Hayallerinizi Snrlamayn
ye Girii
close


Aa eklinde A1Beeni
  • 1 gnderen ismrt

Yeni Konu a   Cevapla
Seenekler
Alt 01-14-2016, 04:09 PM   #1 (permalink)
in Ustas
ismrt - ait Kullanc Resmi (Avatar)
yelik: Feb 2010
Mesajlar: 1.544
Konular: 1473
Aldnz Beeni:82
Beendikleriniz:71
Rep Derecesi: ismrt yi Bir Yolda Adm Att.

6 yas Oyun Ornekleri


IZ CIKARMA OYUNU
Gerekli Malzemeler: bozuk para yada anahtar, pastel boya, kagit
Degisik bozuk paralar bir kagidin altina konur. Pastel boya kagidin uzerine surulur. Paralarin izi kagida cikar. Evcilik oyunlarinda cikan izler para olarak kullanilabilir.
Bu Oyunda cocuk farkli dokularin desenlerini kesfedecektir.
TILKI TILKI SAATIN KAC
Oyunculardan biri ebe secilir.Diger oyuncular yirmi metre kadar ileri dizilirler. Oyunculardan biri 'tilki tilki saatin kac' diye sorar. Ebe aklina gelen bir rakami soyler. Bu rakam 1 ile 9 arasinda olmalidir.Oyuncular ebenin soyledigi kadar adim atar.Ebeye en yakin olana kadar oyun ilerler, en yakin cocuk ebenin sirtinaq dokununca herkes geldikleri yone kacmaya baslar. Ebenin yakaladigi yeni ebe olur.

1-KED VE FARE :
renciler bir veya iki halka zerinde sralanr. Yzleri ie dnktr. Bir oyuncu kedi olarak seilir. Bu dairenin dnda kalr. Dieri ise fare olarak dairenin ortasndadr. Kedi ; "Ben kediyim" diye seslenir.
Fare : "Ben de fareyim" der.
Kedi : "Seni yakalayacam."
Fare : "Yakalayamazsn."
Oyun bundan sonra balar. Kedi dier oyuncularn engellemelerine ramen fareyi yakalamak ister. Fare yakalanmamak iin kaar. Dairedeki ocuklar farenin kamasn salamak iin ona yol verirler. Fare yakalannca oyuna yeniden balanr.
2- OYUNCAK OYUNU :
Btn ocuklar bir halka zerinde sralanrlar. Birisi ortadadr. Btn rencilere birden altya kadar numaralar verilir. Sonra retmen numaralara isimler verir.
rnein ; 1. ler Bebekler,
2. ler Trenler,
3. ler Toplar,
4. ler Tahta askerler,
5. ler Uaklar,
6. lar Taksiler.
Bundan sonra ortadaki oyuncu, "Trenler" diye barr. Tren olan ikiler, geriye doru bir adm atarak halka etrafnda koarlar ve tekrar yerlerine gelirler. Yerine ilk gelen renci elini yukarya kaldrr ve ortadaki ile yer deitirerek, ikinci oyunu o balatr.
3- BENMLE GEL :
Btn renciler bir halka zerinde yzleri ie dnk olarak dururlar. Bir kii dairenin dndadr. Dardaki oyuncu halkann etrafnda komaya balaynca oyun balar. Koan oyuncu bir arkadann srtna hafife dokunarak " Benimle gel." der. Dairenin etrafnda bir kere kou, arkadann yerini almaya alr. Vurulan oyuncu, arkada kendi yerine gelinceye kadar dokunmaya alr. Bunda baarsz olursa ebe olur ve baka birisini koturur. Eer arkadana yerine gelmeden nce dokunursa kendi yine yerine geer. Arkada ikinci defa ebe olur.
4- MENDL DRME :
Btn renciler el ele tutuur, yzleri merkeze dnk olarak halka bir yaparlar. Elinde mendil olan bir oyuncu, halka etrafnda komaya balar. Mendili bir arkadann arkasna brakr, kousuna devam eder. Yakalanmadan arkadann yerini almaya alr. Arkasna mendil konulan renci, mendilin farkna vard anda onu alr ve ebenin arkasndan kovalar. Eer kendi yerine kadar arkadana dokunamazsa ebe olur. Oyunu tekrarlarlar. Eer arkadana dokunmaya muvaffak olursa kendi yerini alr, arkada ikinci kez ebelie devam eder.
5- GNAYDIN ( BENMLE GELME ) :
renciler bir halka zerinde, yzleri merkeze dnk olarak durur. Bir ebe halkann dndadr. Halkann etrafnda koarken hafife bir arkadana dokunarak, "Benimle gelme." der. ki oyuncu ters istikamette koarlar. Karlatklar zaman birbirlerini eilerek selamlarlar ve "Gnaydn" derler ve bo kalan yeri kapmak iin koularna devam ederler. Bo yeri kapamayan renci ebe olur ve oyunu tekrarlar.
6- OYUNCAK KORUYUCUSU :
renciler yzleri merkeze dnk olarak bir halka olutururlar. Dairenin merkezine bir oyuncak veya bir eya konur. Bir ocuk bunun muhafzdr. Bu renci, elindeki topu halkada bir arkadana atar. Halkadakiler topla oyunca devirmek isterler. Bunu kim devirirse o muhafz ile yerini deitirir, bylece oyun devam eder.

7- TOP ATMA :
renciler yzleri ortaya dnk, bir halka zerinde yer alrlar. Ortada, elinde voleybol topu ile bir ocuk bulunur. Oyun balaynca ortada bulunan oyuncu halka zerindekilere topu iki elle, tek elle veya voleyboldaki gibi vurulara yaparak atar. Yandaki oyuncular da ayn ekilde topu oradaki oyuncuya atmaya alrlar. retmen bir sre sonra ortadaki oyuncuyu deitirir.
8- BAHEDEK MDLL :
ocuklar el ele tutarak, bir halka yaparlar. Yzler ortaya dnktr. Midilli olan ocuk ortadadr.
Dairedeki ocuklar ; " Midilli, sen bahemize nasl girdin ?"
Midilli ; " eriye atladm."
Dairedeki ocuklar ; "Nasl kacaksn ?"
Midilli ; " te byle."
Dedikten sonra Midilli, halkadakilerin kollar altndan eitli denemeler yaparak halka dna kamaya alr. Midilli dar kar kmaz, halka zerindeki oyunculardan 3,4 tanesi koucu olurlar ve Midilli'yi yakalamaya alrlar. Midilliyi ilk yakalayan bir sonraki oyun iin Midilli olur.
9- YUVARLANAN TOPTAN KA :
Oyuncular bir halka yaparlar. Ayrlan bir tanesi merkezde durur. Halkadaki ocuklar bir voleybol topunu ortadaki ocua doru yuvarlayarak onu vurmaya alrlar. Vuran oyuncu ile vurulan oyuncu yer deitirerek oyuna devam edilir.

B- izgide Oynanan Oyunlar :
1- ESR ALMA VE VERME :
Oyuncular karlkl iki sra olur. Aralarnda 7-8 metre mesafe vardr. Her sra sadan numara sayar. A srann bir numaras karya gider. O srann nnden geerken bir kiinin herhangi bir yerine dokunur ve yakalanmadan kendi srasna doru kaar. Kendisine dokunulan oyuncu bunu br srann hizasna kadar kovalamaya balar. Eer oyuncuyu yakalarsa, yakalanan oyuncu B srasna esir olarak gider, o srann en sonuna eklenir. Dokunulmadan kaarsa B srasndaki kovalayan oyuncu esir olur ve A srasnn en sonuna eklenir. Belli bir sre sonra hangi sra daha fazla ise o taraf oyunu kazanr.
2- TAVAN KO :
ocuklar, tavanlar ve tilkiler olmak zere iki gruba ayrlrlar. Tavan grubunun bana bir "Anne Tavan" seilir. Tilkilerin kenarda bir evi olur ve bu civarda tilkiler saklanr. Anne tavan ocuklarn geziye karr ve tilkilerin evine doru ilerler. Anne tavan tilkilerin evine iyice yaklat ve onlarn farkna vard zaman ; "Ko Tavan, Ko ! " diye barr. Tavanlar da evlerine doru komaya balarlar. Yakalananlar tilki olur. Oyun bir ka defa byle devam eder.
3- HENDEK ATLAMA :Birbirine paralel olmayan iki izgi izilir. Bir ucun akl 50 cm, dierinin ise 2 metre kadardr. renciler tek sral derin kolda dizilir. ocuklar nce dar yerden atlamaya balarlar. Atlayanlar sona kadar devam ederler. Atlayamayanlar yeniden kendilerini denerler.
4- TFAYEC :
Birbirlerinden 15 metre uzaklkta paralel iki izgi izilir. Btn renciler izginin biri zerinde, yzleri dier izgiye dnk olmak zere yer alrlar. Kar izginin biraz gerisinde "tfaiyeci" bulunur. rencilerin hepsine 1'den 4'e kadar numara verilmitir. rnein tfaiyeci ; "Yangn ! Yangn ! 1 numaral istasyon " diye barr. Bir numaralar kar izgiye kadar koup geri dnerler. Dier gruplar da bu ekilde arlr. Bazen itfaiyeci ; " 1 numaral istasyon " diye barr. Bir numaralar kar izgiye kadar koup geri dnerler. Dier gruplar da bu ekilde arlr. Bazen itfaiyeci ; " Yangn ! Yangn ! Alarm var !" diye barr. O zaman btn renciler karya kadar koup geriye dnerler.
5- HAYVANAT BAHES :
Btn renciler eit olarak iki gruba ayrlrlar. Aralarnda 4-5 metre mesafe olacak ekilde karlkl iki paralel izginin zerinde, yzleri birbirlerine dnk olarak dizilirler. Bir grup kendilerine ( kendi aralarnda seerek ) bir hayvan ismi alr. Dier gruba doru yaklarlar. ki - adm kala ismini aldklar hayvann taklidini yapmaya balarlar. Kar taraftan herhangi bir oyuncu bunun hangi hayvan olduunu tahmin ederse, hayvan ismi alan grup kendi izgilerini geinceye kadar kaar, hayvann ismini bilen grup kovalar. Yakalananlar, yakalayan gruba geer. Oyun sra ile devam ettirilir.
6- KPEKLER VE TOP :
Btn ocuklar gruplar, birer kpek ismi alrlar. rnein ; Finolar, Buldoklar, obanlar, Av kpekleri vb. hepsi bir izgi zerinde sralanarak tek sral safta toplanrlar. Bir ocuk bir voleybol topu alr, bir grup kpein ismini ararak topu ileriye doru yuvarlar. O ismi alan kpekler , topun arkasndan tutmak iin koarlar. Kim nce topu yakalarsa, o atc olur ve oyun bylece devam eder.
7- TOP OYUNU :
ocuklar, says kadar gruba ayrlrlar. Her gruba bir top verilir. ( imdi bir grubun nasl oynayacan izleyelim ) Her grupta 7 kii olduunu kabul edelim. 6 kii bir izgi zerine dizilir ve 7 numaral renci bunlarn 4-5 adm ilerisinde onlarla yz yze gelecek ekilde yerini alr. 7 numaral oyuncuda top vardr. Bu topu srasyla 1,2,3,4 diye sayarak en bataki oyuncuya atar. O da tekrar 7 numaral oyuncuya atar. Bu atp tutma srasnda topu oyuncu tutamazsa en arkaya geer, sradaki oyuncu onun yerine geer.
Not : Bu mesafe yakn grlrse uzatlabilir.
8- SEN TUTABLR MYM ? :
Bir renci lider olur ve izginin zerinde durur. Dierleri sar, krmz, siyah, beyaz renklerini alrlar. Renk ismi alanlar liderden 4-5 metre mesafede dank olarak dururlar. ocuklar seslenir ; "Ali seni tutabilir miyiz ?" Lider ;"Eer beyazsanz ?" der. Beyazlar Ali'yi ( Yani lideri ) tutmak iin koarlar. Hangisi nce Ali'ye dokunursa o lider olur ve oyuna bylece devam edilir.
9- HOPLA MDLL :
Btn ocuklar bir izgi zerinde sralanr. lerinden birisi Midilli olur. Midilli iki aya ile hoplaya hoplaya bir ka adm ileri giderken, dierleri de onu taklit ederek takip ederler. Birden bire Midilli "Dur" der ve gerideki izgiye kadar arkadalarn kovalayarak onlar vurmaya alr. Yakalananlar, Midilli'nin yardmcs olur ve bir dahaki seferde onlarda arkadalarn vurmaya alr. En son kalan oyuncu bir dahaki oyun iin Midilli olur.
10- BAHE YARII :
Bata bir lider olmak zere btn oyuncular bir izgi zerinde toplanrlar. Liderde bir top vardr. Dier ocuklar gruba yaklatrlp 3-4 sebze ismi verilir. ( Biber, lahana, domates, havu ) Lider topu sahaya doru yuvarlarken ismi konmu sebzelerden birini arr. Bu isimdeki sebzeler topu yakalamak zere koarlar. Kim nce topu yakalarsa liderle yer deitirir. Dierleri ilk yerlerine gelir, lider yeniden oyunu tekrarlatr.

C- Alan Oyunlar :
1- AALARDAK SNCAPLAR :
Btn ocuklar 7-8 kiilik gruplara ayrlrlar. Her grup el ele tutarak bir daire yapar. Bir kii ortada bulunur. Birisi de ebe olarak dardadr. Daireyi oluturan ocuklar bir aac temsil eder. Dairenin ortasndaki renciler sincaplardr. Ebe olan renci de sincaptr. retmenin dd ile sincaplar, kendi dairesinden kar ve baka daireye giderler. Bu srada ebe olan sincap da kendisine bir aa bulur. Darda kalan ebe sincap olur. ( retmen btn ocuklara sincap olma olana vermelidir.)

2- MELK EL SENDE :
renciler baheye dalrlar. Bir kii ebe olur. retmen ddk alnca ebe hari dier ocuklar leylek gibi tek ayaklar zerinde dururlar. Ebe dokunmak zere leyleklere yaklar. Leylekler bir ayakla sekerek kaarlar. Kime dokunursa o melir. En son kalan leylek, ebe olur.
3- AYI :
Oyunculardan biri ocuk ay, dieri anne ay, teki baba ay olur. Bahenin bir kesine gider, srtlarn arkadalarna dnerler. Dierleri bahenin baka bir ucundan balayarak aylara yaklarlar. lerinden bir sorar ;
- Evde kim var ?
- ocuk ay.
Baka biri sorar ;
- Evde kim var ?
- Anne ay.
Ve baka biri sorar ;
- Baka kimse yok mu ?
- Baba ay var.
Bunun zerine ay arkadalarn kovalamaya, dierleri de kamaya balar. Yakalanan renci olduu yere oturur. Son kii kalana kadar oyuna devam edilir. Sonraki oyunun aylar bunlar olurlar.
4- KOYUNLAR VE KPEKLER :
retmen btn kahverengi ayakkabllar koyundur der. Dierleri de kpek olurlar. Bundan sonra retmen ; "Kan koyunlar" der ve koyunlar kamaya balar. Bir ka saniye sonra kpeklere " Yakalayn koyunlar " denilir. Kpekler koyunlarn arkasndan gider ve onlar yakalayp geri gelirler.
5- LDER ZLE :
Btn ocuklar eit saylarda 7-8 gruba ayrlr. Bir grup 7 kiiden fazla olmamaldr. Her grup derin kolda toplanr. 1 numaradakiler grubun lideridir. retmenin iaretiyle oyun balar. Lider eitli yry ve hareketler yapar, dierleri onu takip ederler. 3-5 hareketten sonra retmen yine ddk alar ve lider deisin der. Bu komutla 1 numaradaki lider en arkaya geer ve 7 numaral oyuncu olur. 1.numaradakiler liderdir. ( Yani nde olan lider olur.) retmen her ocua bir lider olma ansn tanmaldr.
6- HTYAR SHRBAZ :
Bir ocuk "htiyar Sihirbaz" olarak seilir. Dierleri bir ka adm mesafeden onu izlerler. ocuklar sihirbazla alay ederler ; "htiyar sihirbaz, sihrini kaybetti !" , "szde zengindi ama yerden 5 kuruu bile alyor !" derler. Sihirbaz kzar ve dner ; "Sizler kimin ocuklarsnz ?" diye sorar ocuklar ; "Bakkaln ocuklaryz" , "kimsenin ocuklar deiliz" , " Bekinin ocuklaryz " gibi deiik eyler sylerler.
En sonunda birisi ; " Senin " der.
Sihirbaz kzar ve onlar kovalamaya balar. Kime elini dedirirse o ocuk sihirbaz olur, dierlerini tutmak iin o da sihirbaza yardm eder.
7- SIKI SIKI SARILALIM :
Btn renciler dank olarak bahede dolamaya balarlar. Bir yandan da retmenin verecei komutu izlerler. retmen dd alar ve ayn anda kollarndan birini havaya kaldrarak parmaklaryla herhangi bir say gsterir. ( 1,2,3,4 veya 5 ) Ddk sesini duyan renciler retmenin hangi sayy gsterdiine bakarak bu sayy tamamlamak zere arkadalarna sk sk sarlr. Bir sre sonra retmen oluan gruplar kontrol eder, sayy tamamlayamayan veya tek kalan rencileri eler ve oyuna devam edilir. (1 says iaret edildiinde renciler tek balarna hazr olda beklerler.)

D- Snf i Oyunlar :
1- KM SAKLADI ? :
Btn renciler yerlerinde otururlar. Bir renci kara tahtann nne getirilir. Dierlerine arkas dnktr ve gzlerini kapatr. Dier bir ocuu snfta bir yere saklar veya dar karrlar. br ocuklar da yerlerini deitirerek kark otururlar. Bundan sonra tahtada bekleyen renciye "Kim sakland ?" derler. Gzlerini yuman ocuk arkasn dnerek kimin darya ktn veya saklandn bulmaya alr. Bulamazsa ebe deitirilir ve bylece oyun devam eder.
2- AL KUTUDA :
Btn ocuklar sra aralarndaki boluklarda ayakta dururlar. retmen ; "Ali kutuda." dedii zaman herkes melik vaziyet alr. "Ali kutudan kt." deyince herkes ayaa kalkar. retmen bu tempo ile giderken baz komutlarda deiiklik yapar. Bu deiiklikte yanl yapanlar yerlerine otururlar. En sona kalan snfn birincisi olur.
3- SNCAP VE CEVZ :
Btn renciler yerlerinde otururlar. Bir renci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alr. Dier renciler, balarn sralarnn zerine koyarlar ( Uyuyormu gibi ). Yanlz bir elleri, avular ak olarak yandadr. Sincap, cevizle arkadalarnn arasnda dolarken, Cevizi ( Silgiyi ) bir arkadann eline brakr ve yerine oturmak zere kaar. Yerine ulancaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan renci sincab yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun iin sincap olur.
4- EYA VE YER :
Btn ocuklar sralarnda otururlar. retmen bunlardan 6-8 tanesini ararak yaz tahtasnn nnde yzleri arkadalarna dnk olarak tutar ve hepsine bir isim verir. ( rnein ; Renkler, Ku isimleri, ehir ismi veya oyuncak isimleri gibi ) Bundan sonra oturanlar sralarnn zerine balarn koyarak gzlerini kaparlar. retmen tahtadakilerin yerlerini deitirir. Bundan sonra herkes bakar, bir ka gnll istenir. Bu gnlller arkadalarnn yer ve isimlerine gre onlar tekrar dizerler.
5- KK KUZU :
Bir ocuk ( Byk Kurt ) snfn nnde ve ayaktadr. Dierleri yerlerinde oturmutur. Kurt, sralarn arasnda dolar. kk kuzunun ellerine vurur ve yine snfn nne gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan kuzunun yerlerini deitirmesi gerekir. Kutr da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya alr. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun iin Kurt olur. Oyun bylece devam eder.
6- KARILA VE GE :
retmen snfn nnde ve ortadadr. ki elinde birer silgi veya fasulye torbas tutar. Sa ve sol gerisinde iki renci vardr. aret verildiinde bu iki renci retmenin elindeki silgileri alr ve sralarn yannda kouya balar. Bu renciler arkada karlarlar. retmene silgiyi nce getiren oyunu kazanr.
7- BEK KPE :
Bir yere bir cisim ( Nesne ) konur. Yannda gzleri kapal bir beki kpei durur. Dier rencilerden birisi sessizce nesneyi oradan almaya alr. Eer kpein haberi olmadan onu alabilirse, bir dahaki oyun iin "Beki Kpei" olur. Eya alrken kpek farkna varrsa "hav hav" diyerek arkadan yakalar. O zaman yeni bir beki kpei seilir.
8- FASULYE TORBASINI BULMA :
ocuklar elleri arkada olmak zere omuz omuza bir daire yapar. Bir ocuk ortadadr. Birisine bir fasulye torbas verilir. Dairedeki renciler bunu elden ele verirler. Ortadaki renci fasulye torbasnn nerede ( kimde ) olduunu bulmaya alr. Eer tahmini ok uzun srerse baka bir oyuncu ile deitirilir.

9- MEYVE SEPET :
Bir renci snfn nnde durur. Dierleri yerlerinde otururlar ve hepsine 4 eit meyve ismi verilir. ndeki renci " Elmalar " deyince ad elma olanlar ayaa kalkar, yerlerini deitirir. Bu arada ayaktaki oyuncu kendine bir yer bulmaya alr. kincide baka grup meyve ismini syler. Bu kez de bu meyveler yer deitirir. Eer ebe " Meyve Sepeti " derse her cins meyvenin yerlerini deitirmesi gerekir.
10-AVCI ADAM :
Bir lider seilir. Bu lider, herhangi bir yne doru yrr ve " Kim benimle rdek ( Ay,Tilki, Geyik ) avlamaya gelir ?" der. Btn ocuklar arkasna dizilir ve ayn ekilde lider (avcy) izlerler. Avc dnp hepsini grnce silahn onlara evirir ve " Bumm " der. Bunun zerine ayaktaki ocuklar koarak kendi yerlerine otururlar. Kim yerine nce oturmusa bir dahaki sefere o lider ( Avc ) olur.
KM SAKLANDI? :Btn renciler yerlerinde otururlar. Bir renci kara tahtann nne getirilir. Dierlerine arkas dnktr ve gzlerini kapatr. Dier bir ocuu snfta bir yere saklar veya dar karrlar. br ocuklar da yerlerini deitirerek kark otururlar. Bundan sonra tahtada bekleyen renciye "Kim sakland ?" derler. Gzlerini yuman ocuk arkasn dnerek kimin darya ktn veya saklandn bulmaya alr. Bulamazsa ebe deitirilir ve bylece oyun devam eder.
AL KUTUDA
Btn ocuklar sra aralarndaki boluklarda ayakta dururlar. retmen ; "Ali kutuda." dedii zaman herkes melik vaziyet alr. "Ali kutudan kt." deyince herkes ayaa kalkar. retmen bu tempo ile giderken baz komutlarda deiiklik yapar. Bu deiiklikte yanl yapanlar yerlerine otururlar. En sona kalan snfn birincisi olur.
SNCAP VE CEVZ
Btn renciler yerlerinde otururlar. Bir renci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alr. Dier renciler, balarn sralarnn zerine koyarlar ( Uyuyormu gibi ). Yalnz bir elleri, avular ak olarak yandadr. Sincap, cevizle arkadalarnn arasnda dolarken, Cevizi ( Silgiyi ) bir arkadann eline brakr ve yerine oturmak zere kaar. Yerine ulancaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan renci sincab yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun iin sincap olur.
DORU SIRALA Btn ocuklar sralarnda otururlar. retmen bunlardan 68 tanesini ararak yaz tahtasnn nnde yzleri arkadalarna dnk olarak tutar ve hepsine bir isim verir. ( rnein; Renkler, Ku isimleri, ehir ismi veya oyuncak isimleri gibi ) Bundan sonra oturanlar sralarnn zerine balarn koyarak gzlerini kaparlar. retmen tahtadakilerin yerlerini deitirir. Bundan sonra herkes bakar, bir ka gnll istenir. Bu gnlller arkadalarnn yer ve isimlerine gre onlar tekrar dizerler.
KK KUZU
Bir ocuk ( Byk Kurt ) snfn nnde ve ayaktadr. Dierleri yerlerinde oturmutur. Kurt, sralarn arasnda dolar. kk kuzunun ellerine vurur ve yine snfn nne gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan kuzunun yerlerini deitirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya alr. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun iin Kurt olur. Oyun bylece devam eder.
KARILA VE GE retmen snfn nnde ve ortadadr. ki elinde birer silgi veya fasulye torbas tutar. Sa ve sol gerisinde iki renci vardr. aret verildiinde bu iki renci retmenin elindeki silgileri alr ve sralarn yannda kouya balar. Bu renciler arkada karlarlar. retmene silgiyi nce getiren oyunu kazanr.
BEK KPE:
Bir yere bir cisim ( Nesne ) konur. Yannda gzleri kapal bir beki kpei durur. Dier rencilerden birisi sessizce nesneyi oradan almaya alr. Eer kpein haberi olmadan onu alabilirse, bir dahaki oyun iin "Beki Kpei" olur. Eya alrken kpek farkna varrsa "hav hav" diyerek arkadan yakalar. O zaman yeni bir beki kpei seilir.
FASULYE TORBASINI BULMA
ocuklar elleri arkada olmak zere omuz omuza bir daire yapar. Bir ocuk ortadadr. Birisine bir fasulye torbas verilir. Dairedeki renciler bunu elden ele verirler. Ortadaki renci fasulye torbasnn nerede ( kimde ) olduunu bulmaya alr. Eer tahmini ok uzun srerse baka bir oyuncu ile deitirilir.
MEYVE SEPET:Bir renci snfn nnde durur. Dierleri yerlerinde otururlar ve hepsine 4 eit meyve ismi verilir. ndeki renci " Elmalar " deyince ad elma olanlar ayaa kalkar, yerlerini deitirir. Bu arada ayaktaki oyuncu kendine bir yer bulmaya alr. kincide baka grup meyve ismini syler. Bu kez de bu meyveler yer deitirir. Eer ebe " Meyve Sepeti " derse her cins meyvenin yerlerini deitirmesi gerekir.
AVCI ADAM
Bir lider seilir. Bu lider, herhangi bir yne doru yrr ve " Kim benimle rdek ( Ay, Tilki, Geyik ) avlamaya gelir ?" der. Btn ocuklar arkasna dizilir ve ayn ekilde lider (avcy) izlerler. Avc dnp hepsini grnce silahn onlara evirir ve " Bum " der. Bunun zerine ayaktaki ocuklar koarak kendi yerlerine otururlar. Kim yerine nce oturmusa bir dahaki sefere o lider ( Avc ) olur.
BALONLA DANS
Mzik eliinde dans ederlerken havaya atln balonu da drmemeye alrlar. Balon yere dtnde hepsi donar kalr. retmen mzii keser. ocuklara dokunmadan onlar gldrmeye alr. lk glen dier oyunda retmenle birlikte dierlerini gldrmeye alanlardan olur. Tek kii kalana kadar oyun srer. Oyunun galibi gnn en ciddisi ilan edilir.
RESM BL
ocuklar uygun bir zemine (sandalye, minder vb.) otururlar. retmen, arkas dnk resimli kartlardan ocuklara birer tane verir. (Top, bebek, araba, lego, bardak, iek, tavan... vs).
Dierlerinin resmi grmemesi salanr. ocuklar sra ile ellerindeki resmin zelliklerini syleyerek, arkadalarnn bu nesneyi tanmalarn ister. lk tanyan baarl olur.
MANDAL TAKMACA
Snf iki gruba ayrlr. Her grubun nne birer daire izilir. Gruplardan birer kii seilir ve derin kolda tek sra duran gruplarnn tam karsnda ayakta dururlar. izilen dairelerin iinde eit sayda mandal konur. Mzik baladnda her ocuk srayla bir mandal alr ve kardaki arkadann giysisine asar. nce bitiren grup alklanr
MAV (DONDUM)
ocuklar snf iinde dalrlar. Bir kii ebedir. Ebe, ebelii bakasna devretmek iin arkadalarna dokunmaya alacaktr. Ebe dokunmadan nce ocuk mavi dnda herhangi bir renk syleyip, donar kalrsa, korumal olacaktr ve ebe onu ebeleyemez. Donup kalann bakas tarafndan dokunulup zlmesi gerekir. Mavi diyen ebe olur.
MISTIK
Oyun iin biri seilir ve snfn bir kesine gider. Dier ocuklara birer yaklm mum verilir. Elinde mum olan ocuklar Mstka yaklarlarken Mustafa, Mstk, arabaya kstk, bir mum yaktk, seyrine baktk derler. Mstk, ayaa kalkar ve mumlar flemeye balar. En son kimin mumu snerse o Mstk olur.
SAYILAR
Oyun iin snf gruba ayrlr. tane 6, tane 7, tane 8, tane 9 yazl kartlar gruplara denk ekilde datlr. Snfn orta yerine kk bir daire izilir. retmen, 6lar! dediinde kartnda 6 yazl ocuklar hemen daireye girerler. En son kim girerse, sevimli bir ceza alr.
UYKUCU HOROZTm ocuklar yumurta olup, yere otururlar. Uyur gibidirler ve gzlerini amazlar. retmen tek tek balarna dokunur. Bana dokunulan ocuk, sessizce kalkar ve retmenin peinden gelir. Son ocuk kalana kadar, retmen ocuklarn balarna dokunarak kaldrr. Sona kalan ocuun etrafnda sessizce halka olunur. Ve birden, uykucu horoz, uykucu horoz kalk artk! diye barrlar. Uykucu horoz arkadalarn yakalamaya alr.
HAYVAN MZES Bir mze bekisi seilir. Dier ocuklar, mzedeki hayvanlar olurlar. Her ocuk, hangi hayvan olacan kendi seer, masann zerine kp heykel olurlar. Mze bekisi mumyalar inceler ve mzeden kar. Hayvanlar beki gidince canlanr, hareket etmeye balarlar. Beki aniden geri dner ve hareket halindeki mumyalar yanar. En sona kalan mumya oyunu kazanr ve mze bekisi olur.
UTU, UTU UTU
Oyun, utu, utu gvercin utu gibi uan bir hayvanla balar. Eer uan bir hayvan sylendiyse ocuklar ellerini kaldrp uar! Diye barrlar. Eer umayan bir hayvan sylendiyse ocuklar ellerini yere vurup umaz! Diye barrlar.
MKROP
Saymacayla seilen ocuk mikrop olur. Arkadalarna dokunarak onlara hastalk bulatrmaya alr. Dierleri de mikroptan kamaya alrlar. Hastalk kapan ocuk, hasta rol yaparak yere oturur. En sona kalan ocuk dier oyunda mikrop roln alr.
PARA KMDE?
Snf iki gruba ayrlp karlkl masalara geerler. retmen paray bir grubun eline verir. Grup yeleri paray kar gruba sezdirmeden masa altnda elden ele dolatrrlar. Kar grup Turist geldi! dediinde para dolatran grup ellerini yumruk eklinde havaya kaldrrlar. Parann kimde olduunu tahmin ederler
HEYKEL
Bir ebe seilir. Ebe dier ocuklar yakalamaya alr. Ebe ocuklara yaklatnda ocuklar eitli pozisyonlarda heykel olurlar. Donup kalrlar. Henz heykel olmam olanlar heykelleri zmek iin ellerinde ivi, eki varm gibi davranarak arkadalarn heykellikten kurtarrlar. En sona kim kalrsa ikinci oyunda ebe olur.
TRAFK IIKLARI
ocuklar retmen karsnda yan yana dururlar. Her biri bir arac canlandryorlardr. retmen trafik lambalarnn renkleri olan krmz sar ve yeil renklerinden birine sahip olan bir nesne syler. ocuklar sylenen nesnenin rengini dnr ve rengi trafik gibi dnerek uygun davranta bulunurlar. rnein ilek denmise krmz n gerei dururlar, imen denmise yeil n gerei harekete geerler. En sona kalan oyunu kazanr.
EVM- OKULUM- SINIFIM:
Yere birka metre aralklarla iki izgi ekilir. Oluan alandan biri evim; biri okulum; dieri de snfm diye adlandrlr. retmen hangi alann adn sylerse ocuklar o alana koarlar. Yanlan oyundan ayrlr. retmen ynergelerin temposunu arttrarak veya ard ardna ayn alann adn syleyerek artmalarda bulunur
HOPLAYALIM, ZIPLAYALIM (beki baba)
ocuklar snf iinde dank yerleirler. Zplayarak szleri sylerler: hoplayalm, zplayalm, gkten elma toplayalm. Beki baba geldi! hepsi yere yatar ve beki baba hi kprdamayan bir ocuu dier oyunda beki baba olarak seer.
SANDALYE KAPMACA
Snf mevcudundan bir eksik sayda sandalye snfn iinde dzenlenir. Oyuncular mzik eliinde dans ederek sandalyelerin etrafnda dnerler. Mzik durduunda herkes bir sandalye kapar ve oturur. Bir kii ayakta kalacaktr. Ayakta kalan oyundan ayrlr. Dier turda bir sandalye daha eskitilir. Tek kii kalana kadar oyun srdrlr.
MNDER KAPMACA
Snf mevcudundan bir eksik sayda minderler snfn iinde dzenlenir. Oyuncular mzik eliinde dans ederek minderlerin etrafnda dnerler. Mzik durduunda herkes bir minder kapar ve oturur. Bir kii ayakta kalacaktr. Ayakta kalan oyundan ayrlr. Dier turda bir minder daha eskitilir. Tek kii kalana kadar oyun srdrlr.
KR RESSAMTahtaya gzleri olmayan bir insan kafas izilir. Kr ressam olan ocuk gzleri bal iken tebeirle resme gz izmeye alr. ocuklar srayla kr ressam olurlar.
KOL ALTINDA KOVALAMACA
ocuklar ikier ikier elenirler. Eler karlkl durup kollarn birletirip kaldrarak snf iinde dank olarak yerleirler. ki ocuk ise botadr. Bunlardan biri kovalayan, biri ise kovalanandr. Kovalamaca srasnda snf iinde kollarn birletirmi olan ocuklarn kollarnn altndan gemek zorundadrlar.
ORAPLAR - AYAKKABILAR
Snf iki eit gruba ayrlr. Oyun alannn bir bana ve bir de sonuna ikier daire izilir. ocuklar oraplarn karp ilk daire iine koyarlar. kinci dairenin iine de ayakkablarn koyarlar. Yarma balaynca ocuklar srayla ilk nce ilk daireye giderek oraplarn, ikinci daireye giderek ayakkablarn doru bir ekilde giyerek, srann arkasna geer, yerini arkadana brakr. Oyun her ocuk yarana kadar devam eder.
YUVARLANAN TOPTAN KA
Oyuncular bir halka yaparlar. Ayrlan bir tanesi merkezde durur. Halkadaki ocuklar bir voleybol topunu ortadaki ocua doru yuvarlayarak onu vurmaya alrlar. Vuran oyuncu ile vurulan oyuncu yer deitirerek oyuna devam edilir.
KURT BABA:
ocuklar halka olurlar. Bir kii kurt babadr ve halkann ortasnda melik vaziyette oturur. ocuklar arky syleyerek halkada dnerler:
Ormanda dolarken, Kurt Babaya rastladm ben
Kurt baba Kurt baba ne yapyorsun?
Kurt baba bir eylem yant verir. nc kez sorulduunda sizi yiyeceim! der ve ocuklar kovalamaya balar. Yakalanan Kurt baba olur. Oyun bu ekilde srer.
E EVRMECE
Yerde halka olunur. Bir ie dairenin ortasna konur ve dndrlr. ie kime doru durursa o renci, bir bilmece, iir, ark vs. syler ve ieyi evirmeye hak kazanr
HENDEKTE BR TAVAN
ocuklar yerde halka olarak otururlar. Tavan ortalarnda uyuma rol yapar. Avc halkann dndadr. ark bittiinde tempo tutularak avc tavan yakalamaya alr.
HENDEKTE BR TAVAN
Hendekte bir tavan uyuyordu, uyuyordu
Tavan bana baksana tiki tiki yapsana,
Yaramaz avc geliyor
Tavan kasana
Tavan ka, avc ko
Tavan ka, avc ko
PAMUK FLEME
Masalar dairesel olarak dzenlenir. ocuklar yuvarlak masann evresine dizilirler. Masann ortasna bir para pamuk konur. ocuklar pamua fleyerek pamuu drmemeye alrlar. Dren oyundan diskalifiye olurlar.
BU KM OYUNU
ocuklar, yarm halka biiminde ( yere ta da iskemleye ) otururlar.
retmen sorar:
"-Ben kara gzl, kvrck sal bir kz gryorum; kim bu ?"
ocuklar, retmenin bakmakta olduu ocua bakarak, sorduu kzn kim olduunu bulurlar, adn sylerler.
Ayn oyun, ocuklarn aada gsterilen baka zellikleri sorularak da oynanr :
Gz renkleri ve biimleri ( mavi, kahverengi, yeil, kara, ela, iri, kkvb )
Yz biimleri ( yuvarlak, uzunvb )
Sa rengi ve biimi ( kara, sar, kahverengi, kvrck, dz, dalgal ; uzun, ksavb )
Bu tr oyunlar, usandrmamak kouluyla, arkadalarnn eitli zelliklerini ( ve bu arada renkleri ) ocuklar reninceye kadar srdrlr.
DOKUNMA OYUNU
Bu oyun kolaydan gce doru aamada oynanmaldr. ocuklar, her aamada da, tere yada iskemlelere, yarm ay biiminde oturtulurlar.
a)- retmenin gstermesiyle
retmen, elini kendi bana koyar, ocuklara "bana dokun" der, ocuklar, retmene yknrler, ellerini kendi balarna dokundururlar. Ayn oyun "eline dokun", "dizine dokun", "kulana dokun"vb. szlerle srdrlr.
b)- retmen gstermeden
Dokunma oyunu bu kez, retmenin syledii yerlere kendisi dokunmadan oynanr. retmen buyruk verir, ocuklar yaparlar.
c)- artma yaplarak
ocuklar, retmenin "dokun" dedii yerleri iyice rendikten sonra, ayn oyun, bu kez de artmacal olarak oynanr. retmen, kimi kez syledii yere dokunur ; kimi kez de baka yere dokunur. rnein; kendisi," kendi koluna dokunurken, ocuklara "bana dokun" der. ocuklar ( retmenin kendi koluna dokunarak yapt artmacaya kanmadan ) kendi balarna dokunabilmelidirler.
Doal ki, btn ocuklar doru yere armadan dokunmay yapabilirler. Kimi doru, kimi yanl yapabilir. Bu durumda ise glmeler olur, neeli bir ortam oluur. Oyuna baka baka zamanlarda, ocuklar armadan yapncaya kadar yinelenebilir.
DRTL DOKUNMA OYUNU
Drtl dokunma oyunu."bamz-omzumuz-dizimiz-ayamz" szleri sylenerek ve sylenen yerlere dokunularak oynanr. Oynay srasnda devinimler gitgide hzlandrlabilir. Bu hzlandrma srasnda ocuklarn soluk almalar gleeceinden, szckleri sylememeleri istenir, bunun yerine retmen syler, ocuklar yapar. Bu uygulama biimiyle oyun, ayn zamanda, kolay beden eitimi ilevi de grr.
ZIP ZIP ZIPLA OYUNU
ocuklar oyun alannda, aada gsterilen szleri tekerleme gibi sylerler ve belirtilen devinimleri tekerlemeye uyarak yaparlar.
Zp zp zpla ( tek ayakla zplanr )
Hop hop hopla ( iki ayakla hoplanr )
Top top topla ( Son iki hecede yere melinir )
EVR SALLA OYUNU
ocuklar yere otururlar. retmen aada gsterilen szleri syler, devinimleri yapar. ocuklar da, ayn devinimleri, retmene yknerek yaparlar.
Ban evir, evir ( balar soldan saa, sadan sola evrilir )
Ban salla, salla ( Balar saa-sola, ne-arkaya sallanr )
Kolunu evir, evir ( kollar nden arkaya, arkadan ne evrilir )
Kolunu salla, salla ( kollar, aaya indirilir, avular yere birbirine kout olarak nde tutulur, soldan saa, sadan sola sallanr, sonra da yine iki kol birbirine kout olarak, n tarafta bir daire izecek biimde sallanr. )
BY BY, KL KL OYUNU
ocuklar ayakta durur. retmen, aada szleri sylerken, ocuklar bu szlere gre devinimler yaparlar. nce by by, sonra da kl kl oyunu oynanr.
By by
Kollarn yukarya kaldr
Daha ok kaldr, daha ok kaldr
Ayak parmaklarnn ucuna bas
Daha ok yksel, daha ok yksel
By by kocaman ol, by by kocaman ol
( ocuklar en ok ykseldiklerinde, ara vermeden kl kl oyununa geilir )
Kl kl
Kollarn indir
melerek bzl
Daha ok bzl, daha ok bzl
Kl kl, minicik ol
KM YOK OYUNU
ocuklar yere oturtulur. lerinden birini ebe seerler. Ebe ban retmenin kucana koyar, gzlerini yumar. ( ocuk gzn, bir baka yerde de yumabilir ) retmen, ebeye sezdirmeden, bir ocuu iaretle darya kartr. Ebe gzlerini aar; retmen ebeye "Kim yok ?" diye sorar. ocuk bilirse ebelikten kurtulur. Ad bilinen ocuk ebe olur. Ebe, ad sayd halde bilemezse yeniden ebe olur, yumulur.
KM YOK OYUNU 2ocuklar yerde bada kurarak otururlar. Bir kii ebe seilir ve gruba arkasn dner. retmen bir ocuun zerine bir rt rter ve ebe kimin zerine rt rtldn tahmin eder. Sonraki oyunda zerine rt rtlen ebe seilir
RENG NEDR OYUNU
Bu oyun ocuklara renkler retildikten sonra oynanr. Renkleri pekitirme, dikkati arttrma oyunudur.
retmen, kme halindeki ocuklara, stlerindeki giysilerin, duvarlarn, kitap kaplarnn, bloklar, ara-gere ve oyuncaklarn vb. renklerini sorar, ocuklar sylerler. Bunlar iinden, zellikle 4-5 nesnenin rengine dikkat eker.
Daha sonra ocuklar bir ebe seerler. Ebe yumulur, retmen ebeye, "Ali'nin kazann rengi nedir ?" diye sorar. Ebe bilirse ebelikten kurtulur, alklanr. Bilinen ocuk ebe olur. Ebelik bilinceye kadar devam srer.
"Rengi nedir ?" sorusunu, retmen yerine herhangi bir ocuk da sorabilir. Ebe deitike, soran ocuk da deiebilir. Soran ocuk da ebe gibi seimle belirlenebilir.
HANGS YOK OYUNU
niteye uygun birka nesne, varsa bir masann zerine ( ya da oyun alanna ) konulur. Her biri ocuklara "Bunun ad nedir ?" diye gsterilerek sorulur. ocuklar her nesnenin adn sylerler, yinelerler.
lerinden biri ebe seilir, dar karlr. Ebe dardayken, nesnelerden birisi saklanr. Ebe ieri arlr. "Demin burada bulunan nesnelerden hangisi yok ?" diye sorulur. Bilirse ebelikten kurtulur, kurtulan ocuk, bir baka ocuu ebe seer. Oyun bylece srer.
SES TANIMA OYUNU
retmen oyun alanna bir ka alg getirir.( flt, melodika, mandolin, balama, akordeon, kemanvb.)
Bu alglar birer birer alarak ( adlar, biimleri ve sesleriyle ) ocuklara tantr. ocuklarn rendiklerini saptadktan sonra, bir algy alr, alar ve ocuklara sorar "Bu ses hangi algnn sesidir ?" ocuklar yantlarlar.
Ancak retmen, soru sormak iin algy almadan nce ( bir paravann yada kukla sahnesinin arkasna ) saklanr. ocuklar algy grmezler. Sesinden tanmaya alrlar.
Bu oyun daha sonra, her ocua ayr ayr sorularak da oynanmaldr. Ayn oyun, teybe alnm alg sesleriyle oynanabilecei gibi, hayvan seslerini tantmak amacyla teybe alnacak hayvan sesleriyle de oynanmaldr.
BEN KMM OYUNU
ocuklar yarm halka biiminde otururlar. Bir ebe seerler. Ebenin gzleri kapatlr. retmenin iaret ettii bir ocuk kalkar, gelip ebeye sorar : "Ben kimim ?" der. Ebe, soran ocuu, sesinden tanrsa, ebelikten kurtulur, soran ocuk ebe olur. Ebe bilemezse, ebelii srer. Baka ocuk sorar.
Bu oyun hayvan seslerini tantmak amacyla da oynanr. Soran ocuk, bir hayvan sesi karr, "Ben hangi hayvanm ?" diye sorar. teki kurallar ayndr.
TATMADAN BUL OYUNU
retmen ocuklara, bir yiyecein tadn ve zelliklerini syler. Bunun adn bulmalarn ister. Bulan ocuk alklanr. Bu oyun, ocuklarn tandklar eitli yiyecekler tanmlanarak da oynanr.
rnein: "Sar kabuklu, sulu, ekirdekli, tad eki, aya, orbaya, salataya sklr; bunun ad nedir ?"diye sorulur. "Limon" olduunu bilen ocuklar alklanr.
PANDUF ELEME
ocuklar oyun alannda yerde otururlar. Tm panduflar ortaya toplanr. Panduf iftleri birbirinden ayrlarak kark bir grnt oluturulur. Saymaca ile iki ocuk seilir. Bala komutuyla mzik eliinde ocuklar panduflar eletirerek kendi alanlarna biriktirirler. Panduflar tkenince her iki ocuun da birikimi saylr. Fazla eletirme yapan alklanr.
GEZEN YZK
Uzun bir ipe bir yzk geirilir. pin iki ucu birletirilerek dmlenir. Bir ebe seilir. ocuklar iki elleriyle ipi dardan tutarak, ip evresinde bir halka olutururlar. ocuklarn elleri ip zerinde birbirine daha yakn durur. Oyun balad zaman, ebe ortada durur; ipe geirilmi yzk, bir ocuun, ipi tutan eli altnda saklanr. Halkadaki ocuklar, bu yz ebeye gstermeden birbirlerine aktarrlar. ou kez de, ebeyi artmak iin, aktarr gibi yaparlar. Bu arada ( yzk yzk nerdesin, acep hangi eldesin ) szlerini sylerler. Ebe yzn kimde olduunu bulmaya alr. Bulabildiini sand an "Durun !" der. ocuklar dururlar. Ebe yzn kendisinde olduunu umduu arkadana, ellerini amalarn syler; ( nce birine, bulamazsa ikincisine, onda da bulamazsa ncsne "elini a" demek hakk vardr.) yz bulursa, ebelii biter; yz bulduran ocuk ebe olur. Bu oyun yere oturularak da oynanabilir.
BLBL KAFESTE
ocuklar el ele tutuarak bir halka olutururlar. Bu halka blbl kafesi olur. retmen, ocuklar arasndan iki "blbl" seer. Blbller kafes iinde dolarlar.
Oyun srasnda, halkadaki ocuklar,"blbl kafeste" szlerini yineleyerek ve ellerini (halkay brakarak ) rpmaya balarlar. Bu srada blbller halkadan kmaya alrlar. Halkadaki ocuklar, blblleri kafesten dar karmamak iin ( blbl nereden kmak istiyorsa oradaki ocuklar ) hemen birbirlerinin ellerini tutarlar, kafesin ak yerini kapatrlar.
Kafesten ( arkadalarnn kollar, bacaklar arasndan ) kaabilen blbller oyunu kazanm olurlar.
HACIYATMAZ
ocuklar er kiilik kmelere ayrlrlar. Her kmede iki ocuk yz yze ve karlkl durur; nc ocuk ise bu iki ocuun arasnda ( iki arkadann birini sana, tekini soluna alacak ekilde, dimdik ve kaskat )durur. Ortadaki ocua iki ocuktan biri, Hacyatmaz' tekine, teki de birinci ocua doru, omuzlarndan iter. Yandaki ocuklar, Hacyatmaz' drmemeye zen gsterirler. Oyunun yinelenmesinde, ortadaki ocuk yana geer. ocuk da Hacyatmaz olduktan sonra oyun biter.
KUTU KUTU PENSE
ocuklar el ele tutuur bir halka olutururlar. Aadaki szleri arksyla syleyerek saa yada sola dnmeye balarlar. ark iinde ad sylenen ocuk arkasn dner, halka iinde dnerek ve ark syleyerek oyunu bylece srdrr. Btn ocuklar arkasn dnnce, ark szleri "btn ocuklar nne dnse" biiminde sylenir ve ocuklar nlerine dnerler. stenirse oyun bir kez daha yinelenir.

Kutu kutu pense
Elmay yense
Arkadam Aye ( dnmesi istenilen ocuun ad sylenir.)
Arkasn dnse
RK YUMURTA
ocuklar arasndan bir ebe seilir. teki ocuklar halka olup melirler, ellerini dizleri nnde kenetlerler. Oyun balaynca ebe, halkann ortasnda dolar. " Bu yumurta salam m ? rk m ? "der ve bir arkadann bana, nden hafife iterek dokunur. Dokunulan ocuun, dmeden ve melir durumda dengede kalmas gerekir. Dengesi bozulup geriye ( ya da denge salayaym derken ileriye ) den ya da kenetli elleri zlen ocuk yanm olur, oyun d kalr. Sona kalan bir ka ocuk alklanr. stenirse oyun yinelenir.
ZIPIKTI EK ATI
ocuklar halka biiminde melirler. Oturan ocuklar, " zpkt iek at" denilince, hzla ayaa kalkar, kollarn yana aar ve yine melirler. retmen bunun tersini de syler: " zpkt iek amad" diyebilir. Bu durumda ocuklar melir durumlarn bozmayacaklardr." Zpkt iek at" denilince melir kalan ya da "zpkt iek amad" denilince ayaa kalkan ocuk, yanm olur; oyun d kalr.
MLEMDE NE VAR ?
Bir ebe seilir. teki ocuklar halka olur, melirler. Ebe halkann dnda dolar. stedii bir oyuncunun yannda durur ve sorar :
Ebe : mleinde ne var ?
Oyuncu : Ya var, bal var.
Ebe : Satar msn ?
Oyuncu : Satmam.
Ebe : Tattrr msn ?
Oyuncu : Tattrmam
Ebe : ( oturan oyuncunun eline hzla vurur ve "Al yleyse, sen o yoldan, ben bu yoldan" der ve halkann evresinden dolaarak ayn yere gelmek zere komaya balar )
Eline vurulan oyuncu da, hemen yerinden kalkar, ebenin kotuu ynden deil, ters ynden halkann evresinde komaya balar. kisinin de amac, boalan yere nce gelip melmektir. Kim nce gelirse o melir; teki ebe olur. Oyun bylece srer.
PARMAK IKLATMA
Bu oyun, kolaydan zora doru, aamada oynanmaldr.
ocuklar halka olur, otururlar.retmenin gstermesiyle ve hep birlikte retmen "bir-iki" der, iki avucunu sayma temposuyla dizlerine vurur. ocuklar yknerek yaparlar, ayn devinim bir ka kez yinelenir. retmen "-drt" der, iki avucunu sayma temposuyla birbirine vurur. ocuklar yknerek yaparlar. retmen "bir-iki--drt" der ve avularn iki kez dizlerine, iki kez de birbirlerine ( sayma temposuna uyarak ) vurur. ocuklar yknrler, yinelerler. Buraya kadar altrma yntemiyle retilen sayma-vurma ilemi pekitikten sonra retmen, parmak klatmay gsterir, anlatr; ocuklara birer birer ve topluca yaptrr. renildiini saptadktan sonra, sayarak parmak klatmaya geer. retmen "be-alt" der, sa ve sol elleriyle ( sayma temposuna gre ) parmaklarn klatr. ocuklar yknerek yaparlar, gerektii kadar yinelenir. Son aamada retmen, "buraya kadar ayr ayr renilmi olan sayma-yapma devinimlerini birletirir"; "bir-iki- drt-be-alt " diye sayarak, srasyla iki kez dizlerine, iki kez ellerine vurur, iki kez de parmaklarn klatr. ocuklar da retmene yknerek ve tempoya uyarak yaparlar. Bu oyun iyice renildikten sonra, altrmalar yaptrlmadan, birden altya kadar saylarak gereken devinimler yaptrlr. retmen, ocuklarn dikkatlerini, ritmik duyularn ve reflekslerini gelitirmek amacyla, sayma-yapma temposunu hzlandrabilir, arlatrabilir.

ACI-TATLI OYUNU
ocuklar sra biiminde yan yana dizilirler. retmen karlarna geer, ac, eki, tatl vb. tat bildiren szckleri syler. Ac denilince, ocuklar hep birlikte, azlarn ap elleriyle azlarn yelpazeleyerek, azlarnn acdan yandn belirtmeye alrlar. Eki denilince, yzlerini buruturup eki yemiler gibi mimikler yaparlar. Tatl denilince, tatl yemi gibi damak aklatp glmserler.
TADINDAN BUL
ocuklar yan yana dizilirler. Bir ebe seilir. nceden bir tabak iinde hazrlanm eitli yiyeceklerden bir tanesi ocua tattrlr. Bunun ne olduu sorulur. Gzleri nceden balanm olan ebe, grmeden yedii yiyecein tadn dnr, adn bulur, syler. Bilen alklanr.
ELLEM BLLEM OYUNU
ocuklar yere otururlar. lerinden biri ebe seilir. Ebe, oturan ocuklara eliyle dokunarak aadaki tekerlemeyi sayma gibi syler. Son hece sylenirken ebe hangi ocua dokunmusa o ocuu sorguya eker.
Ellem bllem
Epelek sepelek
Sar kzn satmas
Kara koyunun dolmas
Al bunu ek bunu
Ebe : Hamam nne vardn m ?
ocuk : Vardm.
Ebe : Benim devemi grdn m ?
ocuk : Grdm.
Ebe : ullu muydu, ulsuz muydu ?
ocuk : ulluydu.
Ebe : Benim devem ulsuzdu, bilemedin.
Ebe : Yolda tavuk grdn m ?
ocuk : Grdm.
Ebe : Ak myd, kara myd ?
ocuk : Karayd.
Ebe : Benim tavuum ak idi, bilemedin.
Ebe : Develerime tuzlu su mu iirdin, tuzsuz su mu ?
ocuk : Tuzlu su iirdim.
Ebe : Vah vah benim develerimin cierlerini yakmsn ha ! ve ocuu kovalamaya balar, ocuk kaar. Yakalanan ocuk ebe olur. Yakalayamazsa
KARITINI BUL
retmen, "ben size bir szck syleyeceim, siz de o szcn tad anlamn kart anlam tayan bir szck bulup syleyeceksiniz" der. rnein ; byk-kk, iman-zayf, beyaz-siyah, uzun-ksa, kaln-ince vb. retmen syler, ocuklar yantlar.
YATTI KALKTI OYUNU
Her ocua bir ad konur. Bu ad bildikleri sebze, meyve ya da iek ad olabilir. ocuklar kendi adlarn da isterlerse seebilirler. Oyunun oynan yle olur: rnein ad "lahana" olan ocuk nce arkadalarndan hangisinin adn syleyeceini dnr ve onun adn syleyerek oyuna balar.
"-Lahana, yatt kalkt biber." Derken yatar kalkar. Hemen ardndan ad biber olan ocuk ayn szleri bir baka arkadann adn syleyerek yineler.
"-Biber, yatt kalkt domates" Oyun bylece devam eder. aran ocuk yanm olur, oyun d kalr.
BUM OYUNU
ocuklar halka biiminde otururlar. retmen "ocuklar, imdi Bum oyunu oynayacaz. Aliden balayarak her ocuk bir say syleyecek" der. rnek verir. Ali bir diyecek, Aye iki, Murat , Elif drt, Erol be diyecek; altnc srada oturan Aysun da "Bum" diyecek. Aysun'dan sonra yine birden balanacak, altnc ocuk "bum" diyecek gibi bir aklama yapar ve oyun istenildii kadar srdrlr.
ocuklarn rendikleri her saydan sonra "bum" denilerek bu oyun oynanabilecei gibi, daha byk snflarda saylarn katlarna gelince de "bum" denilerek oynanabilir. rnein ; bir-iki-BUM-drt-be-BUM-yedi-sekiz-BUM-on-onbir-BUM gibi.ocuklar BUM szcn topluca da syleyebilir.
AYNA OYUNU
Bir ocuk "ayna" olur. Baka bir ocuk da karsna geer, ayna olan ocuun yapt devinimleri yknerek aynsn yapar. Gldrc devinimler ocuklarn daha ok houna gider. Nasl devinimler yaplaca konusunda ocuk zgr braklmaldr. stenirse, bir ocuk ayna olduunda, tm ocuklar karsna geip onun devinimlerini yknmeyle yaparlar.
ZIP ZILDIR OYUNU
ocuklar yerlerinde otururlarken retmen veya ebe oyunu ynetir. "Zldr" denildiinde ocuklar balarn ne eerler, "Zp" denildiinde yukar kaldrrlar. Yneten, ocuklar artmak iin bir szc birka kez yenileyebilir. aran ocuk oyundan kar.
GLME OYUNU
ocuklar halka olurlar, bir ebe seilir. Ebe eline bir top alr, topu havaya atar. Top yere dnceye kadar btn ocuklar glerler. Top yere dnce btn ocuklar susarlar. Top havadayken glmeyen, yada top yere dnce susmayan ocuk, oyun d kalr.
Bu oyunda topu yukar atacak ocuk bulunamazsa, ebenin grevini retmen stlenir.
KLAH GYME OYUNU
Bir ebe seilir. teki ocuklar kendilerine birer e seerler. Eler elsele tutuurlar.
Ebe orta yerde durur, banda bir klah vardr. Ebe bir ocua sorar:
Bu klah kim giyer ?
Bu soruyu sorulan ocuun ei yantlar:
Giyse, giyse Aye giyer, der.
Bu kez Aye'nin ei yant verir :
Benim Aye'm giymez, Ahmet giyer, der.
Bu kez de Ahmet'in ei yantlar. Oyun bylece srer.
abuk yant vermeyen, ya da aran ocuk ve ei oyundan karlar. En sona kalan ift alklanr.
KA KABAK OYUNU
Bu oyun, ocuklar kaa kadar saymay biliyorlarsa o kadar sayda ocukla oynanr. Her ocua bir say verilir. Aralarnda bir ebe seilir.
Ebe sorar ;
Olsun, olsun, olsun. Kim olsun ? Be kabak olsun
Sz be numaral kabak alr:
Neden be kabak olsun ?
Ebe : Ya ka kabak olsun ?
Be numaral ocuk : Olsun, olsun, olsun da sekiz ( yada istedii bir sayy syler ) kabak olsun.
Sz bu kez de sekiz numaral ocuk alr :
Neden sekiz kabak olsun ?
vb. oyun bylece srer. Oyun srasnda aran yada geciken ocuk oyun d kalr.
ASLAN VE MAYMUNLAR
Bir ebe seilir, bu aslan olur. teki ocuklar iki kmeye ayrlrlar, bunlar da maymun olurlar. Oyun alanna birbirinden uzak iki daire izilir, bunlar da maymun yuvas olurlar. ocuklar iki kmeye ayrlrlar. Bir kme bir yuvada, teki kme de br yuvada durur. Ortada da aslan ini olur, aslan orada uyur.
Oyun balaynca maymunlar bir yuvadan br yuvaya giderken, aslann yanna gelirler ve uyuyan aslan elleyerek onu uyandrmaya alrlar. Aslan uyannca kendisine elleyen maymunlardan birini kovalar, yakalamaya alr. Maymun da kap yuvalardan birine girmeye alr. Aslann bir kez yakalama hakk vardr. Hi maymun yakalayamazsa, yeniden aslan olur. Bir maymun yakalarsa, bu kez, yakalanan ocuk aslan olur. Birden ok maymun yakalanrsa, aralarnda sayma yaparlar, bir aslan seerler. Oyun yinelenir. Oyun bylece srer. Oyunun birden ok oynanlarnda, her aslann tuttuu maymunlar saylr. Aslanlar arasnda en ok maymun tutmu olan hangisi ise, o aslan "ormanlar kral" seilir, alklanr
NE YAPALIM?
Saymayla bir ebe seilir. ocuklar halka olup, el ele tutuup dnerlerken aadaki szleri sylerler, ebe ortada durmaktadr.
Ne yapalm, ne yapalm
Siz syleyin biz yapalm
Haydi yle oynayalm
Ebe yapsn, biz yapalm derler.
Ebe bir hayvan yknmesi yapar. ( kedi, kpek, tavan vb.) Halkadaki ocuklar da durup, ayn yknmeyi yaparlar. Oyun bitince, ebe halkaya katlr, kendi yerine bir ebe seer. Oyun batan yinelenir.
MISIR PATLATMA
ocuklar halka olur, melirler. retmen ortada u konumay yapar
ocuklar, sizinle msr patlatacaz. Hepinizin ellerinde birer elek var. indeki msrlar nce atete stalm, der.
ocuklar atete msr patlatyormu gibi, kollarn saa sola sallamaya balarlar. Bu srada retmen :
- Patt.. deyince, btn ocuklar yerinden srar ve yine eski durumunu alr. retmenin msr patlatmasna ocuklar da bylece katlm olur. Ancak retmen "patt" demeden, hi bir oyuncu msrn patlatmaz. Byle yapan olursa, komik cezalarla oyun daha zevkli hale getirilebilir.
T KUUM T
ocuklar arasndan bir ebe seilir. Gzleri balanr. Arkadalarndan birisi sessizce yanna yaklar. retmen ;
Arkadan tanyabilecek misin ? diye sorar.
Ebe, karsndakinin yzn, salarn eliyle yoklar, tanyamazsa ;
t kuum t der.
Arkada da, sesini deitirerek ku gibi tme yknmesi yapar. Ebe yine tanyamazsa, baka bir oyuncu arlr, ebe ona da "t kuum t" der. Tanrsa, ebelikten kurtulur, tanyamazsa, ebelii srer. Tannan ocuk ebe olur. Oyun bylece srer
HOROZ DV
ocuklar iki kmeye ayrlr. Kmeler karlkl iki sra haline getirilir. ocuklar, ayak burunlar zerinde melirler. ki ellerinin avularn, arkadalarnn yz hizasnda aarlar. Oyun baladnda, her ocuk, karsndaki ocuun elleri iine kendi avularyla vurmaya alr. Ama, karsndakinin dengesini bozmak, onu yere oturmaya yada ellerini yere dedirmeye zorlamaktr. Bu oyun srasnda, kardaki ocuun omzuna, gsne, dizlerine, bana vurulmaz, yalnz avu ilerine vurulur. Ayaa kalkmadan saa sola sranabilir.
Yere oturup den, ellerini yere dediren, dayanan oyunu yitirmi saylr. Yananlar bir kyya ekilir. Oyun bitince saylr, hangi kmede yanm ocuk ok olursa, o kme oyunu yitirmi olur.
EN GZEL HEYKELMzik eliinde ocuklar dans ederler. Mzik durunca herkes deiik biimlerde heykel olurlar. Ebe en gzel heykeli seer.
KIRMIZILAR SEPETE
Masaya eitli renklerde (krmz renkli olanlar ounlukta) oyuncaklar konulur. nce her ocuun bir krmz oyuncak olmas istenir. Daha sonraki aamada ellerdeki oyuncaklar halya braklr. ki grup oluturulur ve gruplara birer sepet verilir. Krmz renklileri bu sepetlere koymalar istenir. En ok krmz renkli oyuncak toplayan grup, oyunun galibi olur. (Oyun,dier renklere dndrlebilir.)
BONCUK TOPLAMABoncuk Toplama oyunu iin, snftaki ocuklar erli gruplara ayrlr. Gruptaki ocuklara renkleri krmz, sar ve mavi olan birer bardak verilir. Hal zerine byke bir daire izilerek, iine krmz, sar, mavi boncuklar, kark olarak dklr. Gruptakiler bardaklarnn rengindeki boncuklar, tek tek hzla toplayp, dkmeden gelerek, belirlenen kavanoza boaltrlar. lk tamamlayan oyunu kazanr. Oyun dier gruplarn da ayn ekilde oynamasyla sona erer.
KIRMIZI AVI
Snf gruba ayrlr. Ortaya iinde bol miktarda krmz para olan Legolar dklr. Mzik eliinde en ok krmz oyuncak toplayan grup oyunun birincisi olur. Legolar saylrken az- ok kavramlarna dikkat ekilir.
RENK TOMBALASI
Eitimci sar, krmz ve mavi renkteki fon kartonlarndan paralar keserek bir torbaya koyar. Her ocuun nnde de sar, krmz ve mavi renklerde mandallar bulunmaktadr. Eitimci ocuklara Bu mandallar kendileriyle ayn renkte olan kartonlar srmay seviyormu der. Eitimci ocuklar teker teker yanna ararak torbadan bir kart ekmelerini ve bu kartn rengini sylemelerini ister. Eer ocuk rengi doru syleyebilirse ektii kartn renginden olan mandalna kart takar. Oyun kartlar bitene kadar devam eder. Kartlar bittikten sonra her ocuk mandalnn ka tane kart tuttuunu sayarak, saysn snfa syler.
RENKLERN DANSI
Eitimci ocuk says kadar ve bir ocuun zerinde ayakta durabilecei kadar byklkteki krmz, sar, mavi, renkli fon kartonlardan daireler yapar ve bu daireleri belli bir dzen iinde yere yayar. ocuklarn houna giden bir mzii almaya balar. ocuklar mzik balaynca kendi dairelerinin zerinden iner ve baka bir dairenin zerine kar. Mzik durunca herkes zerinde durduu dairenin rengini syler. Oyun ocuklarn ilgilerine gre devam eder. Bir daireden dier daireye ocuklar; geri geri, yan yan, zplayarak, tek ayakla, srnerek, hzl, yava ekillerde geerler.
GKKUAI BOYAMA
Byk ktlara izilmi ama renklere boyanmam gkkua izimleri ve pastel boyalar iki grup iin hazrlanp, tahtaya aslr. ocuklar iki gruba ayrlr. Tahtaya asl izimlerin karsnda derin kolda tekli sra olarak hazr bulunurlar. Bala komutu verilince en ndeki ocuklar koarak gelirler ve gkkuann bir blmn doru renkte boyar ve geri dner. Dner dnmez ikinci ocuk gider ve boyanmayan baka bir blm boyar. Gkkuan nce tamamlayan grup alklanr.
KARTAL VE GVERCNLER
Bir ebe seilir, bu kartal olur. teki ocuklar iki kmeye ayrlrlar; bunlar da gvercin olur. Oyun alanna iki yuvarlak izilir. Bunlar arasnda 4-6 metre mesafe bulunur. Bu yuvarlaklar gvercin yuvas olur. ki kme gvercinden bir kme bir yuvada, teki kme de teki yuvada durur. Kartal ortada bekler.
Oyun kartaln iaretiyle balar. Gvercinler yuvadan yuvaya geerek yer deitirirler. ( bu gei, gvercin uuuna yknlerek yaplr.) Gvercinler yer deitirirlerken kartal da onlar kapmaya alr. Kartaln elini dokunduu ocuk kartala yakalanm olur, oyundan kar. Oyun yeni bir ebe seilerek yinelenir. Kartallardan hangisi daha ok gvercin yakalamsa, o birinci olur; alklanr.
KISKAN TAVUKLAR
Oyuncular iki kmeye ayrlr, karlkl dururlar. Her kme 7-8 kiiyi gememelidir. Bunlar birbirinin belinden skca kavrarlar. Kmelerin nnde bulunanlara "ana tavuk", arkadakilere de "civcivler" denir. Oyunda ama, nde bulunan ana tavuklar, kmenin arkasnda duran civcivlerini kaptrmayacak, fakat kar kmenin arkasndaki civcivi yakalamaya alacaktr. Bu srada bellerinden birbirini tutan ocuklar koparlarsa, o kme oyunu kaybetmi saylacaktr.
ESR ALMA VE VERME :
Oyuncular karlkl iki sra olur. Aralarnda 7-8 metre mesafe vardr. Her sra sadan numara sayar. A srann bir numaras karya gider. O srann nnden geerken bir kiinin herhangi bir yerine dokunur ve yakalanmadan kendi srasna doru kaar. Kendisine dokunulan oyuncu bunu br srann hizasna kadar kovalamaya balar. Eer oyuncuyu yakalarsa, yakalanan oyuncu B srasna esir olarak gider, o srann en sonuna eklenir. Dokunulmadan kaarsa B srasndaki kovalayan oyuncu esir olur ve A srasnn en sonuna eklenir. Belli bir sre sonra hangi sra daha fazla ise o taraf oyunu kazanr.
TAVAN KO :ocuklar, tavanlar ve tilkiler olmak zere iki gruba ayrlrlar. Tavan grubunun bana bir "Anne Tavan" seilir. Tilkilerin kenarda bir evi olur ve bu civarda tilkiler saklanr. Anne tavan ocuklarn geziye karr ve tilkilerin evine doru ilerler. Anne tavan tilkilerin evine iyice yaklat ve onlarn farkna vard zaman ; "Ko Tavan, Ko ! " diye barr. Tavanlar da evlerine doru komaya balarlar. Yakalananlar tilki olur. Oyun bir ka defa byle devam eder.
HENDEK ATLAMA:
Birbirine paralel olmayan iki izgi izilir. Bir ucun akl 50 cm, dierinin ise 2 metre kadardr. renciler tek sral derin kolda dizilir. ocuklar nce dar yerden atlamaya balarlar. Atlayanlar sona kadar devam ederler. Atlayamayanlar yeniden kendilerini denerler.
TFAYEC :
Birbirlerinden 15 metre uzaklkta paralel iki izgi izilir. Btn renciler izginin biri zerinde, yzleri dier izgiye dnk olmak zere yer alrlar. Kar izginin biraz gerisinde "tfaiyeci" bulunur. rencilerin hepsine 1'den 4'e kadar numara verilmitir. rnein tfaiyeci ; "Yangn ! Yangn ! 1 numaral istasyon " diye barr. Bir numaralar kar izgiye kadar koup geri dnerler. Dier gruplar da bu ekilde arlr. Bazen itfaiyeci ; " 1 numaral istasyon " diye barr. Bir numaralar kar izgiye kadar koup geri dnerler. Dier gruplar da bu ekilde arlr. Bazen itfaiyeci ; " Yangn ! Yangn ! Alarm var !" diye barr. O zaman btn renciler karya kadar koup geriye dnerler.
HAYVANAT BAHES Btn renciler eit olarak iki gruba ayrlrlar. Aralarnda 45 metre mesafe olacak ekilde karlkl iki paralel izginin zerinde, yzleri birbirlerine dnk olarak dizilirler. Bir grup kendilerine ( kendi aralarnda seerek ) bir hayvan ismi alr. Dier gruba doru yaklarlar. ki - adm kala ismini aldklar hayvann taklidini yapmaya balarlar. Kar taraftan herhangi bir oyuncu bunun hangi hayvan olduunu tahmin ederse, hayvan ismi alan grup kendi izgilerini geinceye kadar kaar, hayvann ismini bilen grup kovalar. Yakalananlar, yakalayan gruba geer. Oyun sra ile devam ettirilir.
KPEKLER VE TOP
Btn ocuklar gruplar, birer kpek ismi alrlar. rnein; Finolar, Buldoklar, obanlar, Av kpekleri vb. hepsi bir izgi zerinde sralanarak tek sral safta toplanrlar. Bir ocuk bir voleybol topu alr, bir grup kpein ismini ararak topu ileriye doru yuvarlar. O ismi alan kpekler, topun arkasndan tutmak iin koarlar. Kim nce topu yakalarsa, o atc olur ve oyun bylece devam eder.
TOP OYUNU:
ocuklar, says kadar gruba ayrlrlar. Her gruba bir top verilir. ( imdi bir grubun nasl oynayacan izleyelim ) Her grupta 7 kii olduunu kabul edelim. 6 kii bir izgi zerine dizilir ve 7 numaral renci bunlarn 45 adm ilerisinde onlarla yz yze gelecek ekilde yerini alr. 7 numaral oyuncuda top vardr. Bu topu srasyla 1.2.3.4 diye sayarak en bataki oyuncuya atar. O da tekrar 7 numaral oyuncuya atar. Bu atp tutma srasnda topu oyuncu tutamazsa en arkaya geer, sradaki oyuncu onun yerine geer.
Not : Bu mesafe yakn grlrse uzatlabilir.
HOPLA MDLL Btn ocuklar bir izgi zerinde sralanr. lerinden birisi Midilli olur. Midilli iki aya ile hoplaya hoplaya bir ka adm ileri giderken, dierleri de onu taklit ederek takip ederler. Birden bire Midilli "Dur" der ve gerideki izgiye kadar arkadalarn kovalayarak onlar vurmaya alr. Yakalananlar, Midilli'nin yardmcs olur ve bir dahaki seferde onlarda arkadalarn vurmaya alr. En son kalan oyuncu bir dahaki oyun iin Midilli olur.
BAHE YARII
Bata bir lider olmak zere btn oyuncular bir izgi zerinde toplanrlar. Liderde bir top vardr. Dier ocuklar gruba yaklatrlp 34 sebze ismi verilir. ( Biber, lahana, domates, havu ) Lider topu sahaya doru yuvarlarken ismi konmu sebzelerden birini arr. Bu isimdeki sebzeler topu yakalamak zere koarlar. Kim nce topu yakalarsa liderle yer deitirir. Dierleri ilk yerlerine gelir, lider yeniden oyunu tekrarlatr.EKMECE OYUNU
Snf iki gruba ayrlr. Gruplar derin kolda tek sra olup kar karya dururlar. Herkes nndeki arkadann beline sarlr. Grup balarnn arasnda bir snr izgisi vardr ve birbirini eken iki gruptan hangi taraftaki ocuk izgiyi ap dier grubun alanna geerse o gruba dhil olur.
TAVANLAR VE TLKLER
Snf ekildeki gibi izgiyle ikiye blnr. Mavi ksmlar tilkilerin, pembe ksmlar tavanlarn alandr. Tavanlardan ya da tilkilerden biri kar kesime geerse ev sahipleri onu yakalayacaktr. Ama, kar kesime yakalanmadan yasak blgelerdeki yavrular kurtarmaktr.
KED ATLAMA OYUNU
Bahede ya da salonda, birbirine kout iki izgi izilir. ocuklara bunun "dere" olduu sylenir. "Siz de kedi olacaksnz, bu dereden atlayacaksnz." denir. ocuklar iki kmeye ayrlrlar: birinci kmeye "Kara kediler", ikincisine de "Tekir kediler" denir. nce kara kediler, birer birer, dereyi atlayarak gemeye alrlar. Atlayan kedinin aya, her iki taraftaki izgilere basmamaldr. Bir ya da iki aya izgiye basan kedi yanar. Sonra tekir kediler de ayn kurallarla dereden atlamaya alrlar Hangi kedi kmesinden daha az kii yanarsa, oyunu o kedi kmesi kazanm olur. Bu oyunun oynanmas srasnda retmen, dere izgilerinin arasndaki akl, ocuklarn ya durumlarna ve yeteneklerine gre saptar. izgileri ona gre izer. Ayrca, dereden atlama devinimi, nce ayaklar serbest olarak yaptrlr, sonra da iki ayak birletirilerek yaptrlr. ki dere izgisinin birbirine yaknlk ls, ayaklarn bu durumu da gz nnde tutularak belirlenir. Oyunda yitiren kediler, kazanan kedileri alklar
Kim GlAlann ortasna bir dz izgi izilir. Her ocuk bir e seer. Elerden biri izginin bir yannda durur. Her ocuk sa ayan izgiye koyar, iki ocuun sa ayaklarnn burunlar birbiriyle karlkl durmu olur; sol ayaklar geride tutulur. ocuklar, karlkl olarak el ele tutar, birbirlerini kendi taraflarna ekmeye alrlar. ekilen, yani izgiyi geen ocuk, oyunu yitirmi saylr, oyun istenildii kadar yinelenebilir.
Bu oyun, bir izgi zerinde ekimeli yapld gibi, izgi olmakszn, iki ocuun bir eksen evresinde dnerek ekimesi biiminde de yaplabilir.
mdat YarAlana uzun ve dz bir izgi izilir. izginin 8-10 metre karsnda ve izgiye eit uzaklkta, birbirine bitiik iki kale yaplr.
ocuklar iki eit kmeye ayrlr. Her kme kendine bir ad takar; kendi iinden, sayarak bir kaptan seer.
ocuklarn tm, izgiye sa ayaklarn basarak, komaya hazr biimde ve yan yana dururlar. ki kme arasnda bir metre kadar aklk braklr.
Her kaptan, kendi kmesinin karsndaki kale iinde durur.
retmenin yada bir ocuun "bala" komutuyla oyun balar. Her kaptan koarak kendi kmesine gider, srann bandaki ocuun elinden tutar; birlikte kaleye doru koarlar. Kaleye gelince, kaptan kalede kalr, onunla birlikte gelen ocuk kaptan olur. Yeni kaptan da nceki gibi, geri dner, yine srann bandaki bir ocuun elinden tutar, birlikte koarak kaleye gelirler. Bu kez yeni gelen ocuk kaptan olur. Oyun, kesintisiz olarak, kmedeki ocuklarn tm kaleye getirilinceye kadar bylece srer.
Hangi kme kaleye nce gelirse, o kme oyunu kazanm olur. Oyun sresince, kmedeki ocuklar kaptanlarna "imdat, imdat" diye barrlar.
KPR NBETSOyun alanna bir dikdrtgen izilir. Bu kpr olur. ocuklar sayarak drt tane nbeti seerler. Nbetilerin her biri kprnn ( dikdrtgenin ) bir kesinde durur. Grevleri, kprden kimseyi geirmemektir. teki ocuklar, kprnn (dikdrtgenin ) uzun kenarlarndan birinin dnda dururlar. Yapacaklar i, kardan karya kpry enlemesine gemektir. Gemek iin kprye giren ocuu nbetiler kovalar; ona elle dokunmaya alrlar. Dokunulan ocuk vurulmu olur. Vurulan yanar ve o da tekiler gibi nbeti olur. Oyun bylece srer. Vurulmadan karya geen ocuk oyunu kazanm saylr ve alklanr.
SIRAMA YARIIOyun alannda, duvara paralel bir izgi izilir.( duvarla izgi aras yaklak 15-20 adm olabilir.)
ocuklar, duvarn dibinde yan yana sralanrlar; ayaklarn topuklarnda bititirir ve ayak burunlarn ak olarak tutar, beklerler.
retmen ddk alnca ( yada "bala" diyerek balama komutu verince " ocuklar topuklar zerinde sraya sraya gitmeye balarlar. Topuklar zerinde srayarak kim izgiye nce varrsa, yar o kazanm olur,alklanr. Topuklarnn bitiiklii bozulan yada kural d baka devinimler yapan, yanm olur, oyun d kalr. Yar, istenildii kadar yinelenebilir.
BALIK TUTMA
Baheye, oyun alan olarak, iki metrekarelik bir dikdrtgen izilir. Buna "balk a" denilir. Sayma yaplr, bir ebe seilir. Ebe "balk" olur; balk ann bir kesinde bekler. teki ocuklar "balk" olurlar ve a evresinde dolarlar. Diledikleri zaman balk ana ( yakalanmamaya alarak ) girip karlar. Balk ise, aa giren balklar yakalamaya alr. An iine olabildiince ok sayda baln girdii bir an kollar. Diledii zaman "dur" yada "yakaladm" diye barr. Balk barnca, a iinde bulunan btn balklar olduklar yerde kalrlar. Balklar yakalanm olur.
Balk, balklar sayar, arkadalarna saysn syler, ebelikten kurtulur. Yakalanan balklar, aralarnda sayarak yeni bir ebe seerler. Yeni ebe balk olur. Oyun bylece srer. Oyun sonunda, en ok balk tutmu olan ocua "reis" ad taklr ve o ocuk alklanr.
KMES OYUNU
ocuklarn says kadar yuvarlak izilir. Bunlar kmes olur. Her yuvarlak, bir ocuun iki ayan alacak genilikte olur. retmen, her ocua bir kmes hayvan ad verir. Tavuk, kaz, rdek, hindi, vb. ocuk says ok olduu iin her hayvandan 5-6 ocuk olabilir.
Oyun balaynca, her kmes hayvan kendi kmesinde durur. retmen, onlara adlarn syleyerek seslenince, kmeslerinden karlar, ya serbeste gezinirler, yada retmeni izleyerek gezinirler. Bu srada da yknme yaparlar. (tavuk gibi, rdek gibi yrrler.)
rnein : retmen, "tavuklar" diye seslenince, tavuklar kar, gezinirler. "rdekler" diye seslenince, rdekler kar gezinirler, vb. Gezintinin bir yerinde retmen ; "kurt geliyor kan" diye barr. ocuklar karlar, kmeslere girerler. Her ocuk bir kmese girecektir. Kimsenin belirli bir kmesi olmaz. Herkes en yakn kmese girer. Bir kmese iki ocuk giremez.
ocuklarn kurttan kat srada, retmen de bir kmese girer, bir ocuk akta kalr. Akta kalan ocuk, oyun yinelenirken, retmenin yerine geer, oyunu ynetir. Sonra o bir kmese girer, bir ocuk akta kalr, bu kez de o ocuk oyunu ynetir. Oyun bylece srer.
SEKEREK YER KAPMACASayarak bir ebe seilir. ocuklar geni bir halka oluturacak biimde dururlar. Her ocuun ayaklar evresine bir halka izilir. Ebe ortada durur. Halkada bulunan ocuklar, birbirleriyle iaretleerek yer deitirirler. Yer deitirmek iin gidiler tek ayakla ve seke seke yaplr. Ebe de en ortada, izilmi olan kendi yuvarla iindedir. ki ocuk yer deitirmek iin seke seke giderlerken, ebe de onlardan birinin yerini kapmak iin seke seke bo daireye doru gider. Kimin yeri kaplrsa o ebe olur, ebe kurtulur. Oyun bylece srer.
AALARDAK SNCAPLAR
Btn ocuklar 78 kiilik gruplara ayrlrlar. Her grup el ele tutarak bir daire yapar. Bir kii ortada bulunur. Birisi de ebe olarak dardadr. Daireyi oluturan ocuklar bir aac temsil eder. Dairenin ortasndaki renciler sincaplardr. Ebe olan renci de sincaptr. retmenin dd ile sincaplar, kendi dairesinden kar ve baka daireye giderler. Bu srada ebe olan sincap da kendisine bir aa bulur. Darda kalan ebe sincap olur. ( retmen btn ocuklara sincap olma olana vermelidir.)
MELK EL SENDE
renciler baheye dalrlar. Bir kii ebe olur. retmen ddk alnca ebe hari dier ocuklar leylek gibi tek ayaklar zerinde dururlar. Ebe dokunmak zere leyleklere yaklar. Leylekler bir ayakla sekerek kaarlar. Kime dokunursa o melir. En son kalan leylek, ebe olur.
AYI
Oyunculardan biri ocuk ay, dieri anne ay, teki baba ay olur. Bahenin bir kesine gider, srtlarn arkadalarna dnerler. Dierleri bahenin baka bir ucundan balayarak aylara yaklarlar. lerinden bir sorar ;
Evde kim var ?
ocuk ay.
Baka biri sorar ;
Evde kim var ?
Anne ay.
Ve baka biri sorar ;
Baka kimse yok mu ?
Baba ay var.
Bunun zerine ay arkadalarn kovalamaya, dierleri de kamaya balar. Yakalanan renci olduu yere oturur. Son kii kalana kadar oyuna devam edilir. Sonraki oyunun aylar bunlar olurlar.
KOYUNLAR VE KPEKLER :
retmen btn kahverengi ayakkabllar koyundur der. Dierleri de kpek olurlar. Bundan sonra retmen ; "Kan koyunlar" der ve koyunlar kamaya balar. Bir ka saniye sonra kpeklere " Yakalayn koyunlar " denilir. Kpekler koyunlarn arkasndan gider ve onlar yakalayp geri gelirler.
LDER ZLE :
Btn ocuklar eit saylarda 7-8 gruba ayrlr. Bir grup 7 kiiden fazla olmamaldr. Her grup derin kolda toplanr. 1 numaradakiler grubun lideridir. retmenin iaretiyle oyun balar. Lider eitli yry ve hareketler yapar, dierleri onu takip ederler. 3-5 hareketten sonra retmen yine ddk alar ve lider deisin der. Bu komutla 1 numaradaki lider en arkaya geer ve 7 numaral oyuncu olur. 1.numaradakiler liderdir. ( Yani nde olan lider olur.) retmen her ocua bir lider olma ansn tanmaldr.
HTYAR SHRBAZ:
Bir ocuk "htiyar Sihirbaz" olarak seilir. Dierleri bir ka adm mesafeden onu izlerler. ocuklar sihirbazla alay ederler ; "htiyar sihirbaz, sihrini kaybetti !" , "szde zengindi ama yerden 5 kuruu bile alyor !" derler. Sihirbaz kzar ve dner ; "Sizler kimin ocuklarsnz ?" diye sorar ocuklar ; "Bakkaln ocuklaryz" , "kimsenin ocuklar deiliz" , " Bekinin ocuklaryz " gibi deiik eyler sylerler.
En sonunda birisi ; " Senin " der.
Sihirbaz kzar ve onlar kovalamaya balar. Kime elini dedirirse o ocuk sihirbaz olur, dierlerini tutmak iin o da sihirbaza yardm eder.
SIKI SIKI SARILALIM :
Btn renciler dank olarak bahede dolamaya balarlar. Bir yandan da retmenin verecei komutu izlerler. retmen dd alar ve ayn anda kollarndan birini havaya kaldrarak parmaklaryla herhangi bir say gsterir. ( 1,2,3,4 veya 5 ) Ddk sesini duyan renciler retmenin hangi sayy gsterdiine bakarak bu sayy tamamlamak zere arkadalarna sk sk sarlr. Bir sre sonra retmen oluan gruplar kontrol eder, sayy tamamlayamayan veya tek kalan rencileri eler ve oyuna devam edilir. (1 says iaret edildiinde renciler tek balarna hazr olda beklerler.)
YERDEN YKSEK
Bir kii ebe olur. Ebe, yerle ayn seviyede bulunan birini ebeleyebilir ancak yerden yksekte olanlar ebeleyemez
MOR MENEKE
snf iki gruba ayrlr ve aralarnda 4-5 metre mesafe olacak ekilde karlkl geni kolda sra olurlar. Elele tutuurlar. Gruplardan biri kar gruba Mor meneke, meneke. Bizden size kim de? diye seslenir. Kar grup birinin adn syler. Ad sylenen ocuk, koarak karya gider ve elele tutumu ocuklardan bir ikilinin ban zmeye alr. Baarrsa o ikiliden birini kendi grubuna gtrr. Baaramazsa kendisi o gruba geer. Bir grupta tek ocuk kalana kadar oyun srer.
BEYAZ KELEBEK OYUNU
kz erkek yarm ay oluyorlar .
nce kzlar szleri syleyerek dans ediyor. sonra erkekler.
benim adm beyaz kelebek > dalp oynuyorlar
eleniriz biz dans ederek > iki kii kolkola girip dnyor
daldan dala hoplayarak < hopluyorlar
papatyalar toplayarak> eilip toplama hareketi yapyorlar
rumba rumba ak ak ak >einin nne gidip bel kvryolar
seni setim seni setim. > eini seiykz erkek yarm ay oluyorlar .
smail MART bunu beendi.
ismrt isimli ye imdilik offline konumundadr  
Alnt ile Cevapla
Yeni Konu a   Cevapla

Etiketler
6 yas oyun ornekleri, 6 yaş etkinlik, 6 yaş etkinlikleri, anaokulu, anaokulu oyunları, etkinlik, okul öncesi oyunları, oyun oyna, oyunlar

« twist:) | Benim adm »
Seenekler Arama
Stil


Benzer Konular
Konu Konuyu Balatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Hem oyun hem deney:) Seherin DOA ETKNLKLER 1 12-20-2016 09:28 AM
Kurbaa,Oyun Park,Kz ykmm ARTIK MATERYAL ETKNLKLER 4 03-23-2012 03:47 PM
2 farkli oyun Yasemin ORDU HAREKETL OYUN ETKNLKLER 0 10-31-2011 07:05 AM
ocuk ve oyun sunumu Esra EN ANNE BABA ETKNLKLER 3 03-19-2011 02:20 PM
Oyun arkadas Esra EN PARMAK OYUNLARI ETKNLKLER 0 02-26-2010 02:00 PM